Czym jest agrofobia?

Agrofobia – to słowo, które w dzisiejszych czasach zyskuje coraz większą uwagę. Ale czy naprawdę wiemy, co oznacza? Czy jest to po prostu niechęć do przestrzeni zewnętrznej, czy może coś znacznie …

Czy warto skorzystać z usług biura tłumaczeń?

W dobie globalizacji i rosnącej mobilności tłumaczenia językowe stały się koniecznością. Przekazywanie informacji w różnych językach jest niezbędne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm działających na międzynarodowym rynku. Chociaż wiele …

Transport drogowy – co to?

Transport drogowy to jeden z kluczowych elementów współczesnej logistyki. W dobie globalizacji i rosnącego znaczenia handlu międzynarodowego, znaczenie tego sektora stale wzrasta. Ale co to jest transport drogowy? Aby dokładnie zrozumieć …

upadłość

Upadłość konsumencka jest często jedynym sposobem na uporządkowanie własnych finansów, wyjście z pętli zadłużenia i rozpoczęcie życia z czystym kontem. Pomimo tego, że proces oddłużania wiąże się z wyrzeczeniami, wiele osób pragnie skorzystać tej przewidzianej prawem możliwości, nie widząc innej szansy na rozwiązanie swoich problemów. Kto może zdecydować się na upadłość konsumencką i w jaki sposób to zrobić?

Kancelaria prawna – upadłość konsumencka Katowice. Na czym polega?

Upadłość konsumencka to uregulowany przepisami ustawy z marca 2020 sposób na oddłużenie konsumentów, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze spłatą długów. Ogłoszenie upadłości następuje w toku postępowania sądowego i polega na umorzeniu całości lub części długów osoby zgłaszającej wniosek, przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika, spieniężanego przez syndyka. Upadłość konsumencka jest szczególnym trybem upadłości, dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących wspólnikiem ani komandytariuszem w spółkach. Wniosek można złożyć samodzielnie, jednak ze względu na konieczność odpowiedniego umotywowania, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalizującej się w tego typu sprawach kancelarii. Z kancelarią prawną upadłość konsumencka w Katowicach staje się łatwiejsza, a jej przeprowadzenie trwa krócej.

Kancelaria prawna – upadłość konsumencka Katowice. Jak ogłosić?

Upadłość konsumencką ogłosić może sąd po postępowaniu niejawnym, na wniosek dłużnika. Wniosek, z odpowiednim uzasadnieniem, na formularzu sądowym, składa się w sądzie właściwym miejscowo ze względu na stałe miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku dłużnika i ogłosi upadłość, rozpocznie się właściwy proces oddłużania. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez syndyka, którego zadaniem jest ustalenie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłościowej, spieniężenie ich, a następnie spłatę wierzycieli. Na tym etapie postępowania, wszystkie działania egzekucyjne wierzycieli zostają zawieszone, a po zakończeniu spieniężania i spłaty długów, umorzone.

Z kancelarią prawną upadłość konsumencka w Katowicach może być dla dłużnika nieco mniej bolesna. Nie da się uniknąć wielu trudnych elementów – w czasie postępowania prowadzonego przez syndyka, dłużnik traci prawo do samodzielnego zarządzania  majątkiem, a nawet własnym wynagrodzeniem za pracę. Całe postępowanie trwać może około 6 miesięcy i mogą to być naprawdę trudne zmiany dla dłużnika. Jednak ostatecznie, upadłość konsumencka pozwala wyjść z pętli zadłużenia i zacząć życie z czystą kartą, co w innej sytuacji nie byłoby możliwe. Dzięki usługom kancelarii prawnej dłużnik zdejmuje z siebie przynajmniej ciężar przygotowania procedury od strony formalnej. Prawnicy z kancelarii nie tylko objaśnią cały proces, poinformują o koniecznych dokumentach, ale również przygotują sam wniosek z uzasadnieniem i pokierują korespondencją z wierzycielami.