Krioterapia – jak często?

Krioterapia jest to leczenie bólu za pomocą zimna. Metoda ta, choć wywodzi się ze Starożytnego Egiptu, dopiero wiele tysięcy lat później doczekała się swoich entuzjastów. Wielu pacjentów zastanawia się jednak ile …

Jaki pistolet lakierniczy dla amatora wybrać?

Jaki pistolet lakierniczy na początek będzie najlepszy? Wydawać by się mogło, że zmiana koloru samochodu czy motoru możliwa jest tylko i wyłącznie w profesjonalnych warsztatach. Nic z tych rzeczy, a tego …

Jakie powierzchnie można poddać piaskowaniu?

Przygotowanie powierzchni do dalszego użytku jest niesamowicie ważne. Niezależnie od tego, w jaki sposób materiał ma zostać dalej wykorzystany, należy go do tego dostosować. Zazwyczaj obróbka nie kończy się po jednym …

upadłość

Upadłość konsumencka jest często jedynym sposobem na uporządkowanie własnych finansów, wyjście z pętli zadłużenia i rozpoczęcie życia z czystym kontem. Pomimo tego, że proces oddłużania wiąże się z wyrzeczeniami, wiele osób pragnie skorzystać tej przewidzianej prawem możliwości, nie widząc innej szansy na rozwiązanie swoich problemów. Kto może zdecydować się na upadłość konsumencką i w jaki sposób to zrobić?

Kancelaria prawna – upadłość konsumencka Katowice. Na czym polega?

Upadłość konsumencka to uregulowany przepisami ustawy z marca 2020 sposób na oddłużenie konsumentów, którzy z różnych względów nie są w stanie samodzielnie poradzić sobie ze spłatą długów. Ogłoszenie upadłości następuje w toku postępowania sądowego i polega na umorzeniu całości lub części długów osoby zgłaszającej wniosek, przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli z majątku dłużnika, spieniężanego przez syndyka. Upadłość konsumencka jest szczególnym trybem upadłości, dotyczy wyłącznie osób fizycznych, nieprowadzących działalności gospodarczej i niebędących wspólnikiem ani komandytariuszem w spółkach. Wniosek można złożyć samodzielnie, jednak ze względu na konieczność odpowiedniego umotywowania, zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy specjalizującej się w tego typu sprawach kancelarii. Z kancelarią prawną upadłość konsumencka w Katowicach staje się łatwiejsza, a jej przeprowadzenie trwa krócej.

Kancelaria prawna – upadłość konsumencka Katowice. Jak ogłosić?

Upadłość konsumencką ogłosić może sąd po postępowaniu niejawnym, na wniosek dłużnika. Wniosek, z odpowiednim uzasadnieniem, na formularzu sądowym, składa się w sądzie właściwym miejscowo ze względu na stałe miejsce pobytu wnioskodawcy. Jeśli sąd przychyli się do wniosku dłużnika i ogłosi upadłość, rozpocznie się właściwy proces oddłużania. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest przez syndyka, którego zadaniem jest ustalenie składników majątkowych wchodzących w skład masy upadłościowej, spieniężenie ich, a następnie spłatę wierzycieli. Na tym etapie postępowania, wszystkie działania egzekucyjne wierzycieli zostają zawieszone, a po zakończeniu spieniężania i spłaty długów, umorzone.

Z kancelarią prawną upadłość konsumencka w Katowicach może być dla dłużnika nieco mniej bolesna. Nie da się uniknąć wielu trudnych elementów – w czasie postępowania prowadzonego przez syndyka, dłużnik traci prawo do samodzielnego zarządzania  majątkiem, a nawet własnym wynagrodzeniem za pracę. Całe postępowanie trwać może około 6 miesięcy i mogą to być naprawdę trudne zmiany dla dłużnika. Jednak ostatecznie, upadłość konsumencka pozwala wyjść z pętli zadłużenia i zacząć życie z czystą kartą, co w innej sytuacji nie byłoby możliwe. Dzięki usługom kancelarii prawnej dłużnik zdejmuje z siebie przynajmniej ciężar przygotowania procedury od strony formalnej. Prawnicy z kancelarii nie tylko objaśnią cały proces, poinformują o koniecznych dokumentach, ale również przygotują sam wniosek z uzasadnieniem i pokierują korespondencją z wierzycielami.