Kiedy wykonać dylatację posadzki betonowej?

Beton, jako jedno z najpopularniejszych materiałów budowlanych, jest stosowany w wielu projektach strukturalnych – od konstrukcji dróg po posadzki domowe. Jest niezwykle wytrzymały i trwały, ale tak jak każdy inny materiał …

Jak czyścić dach?

Czyszczenie dachu to ważna część utrzymania nieruchomości w dobrej kondycji. W artykule tym przedstawiono skuteczne metody i zasady dotyczące czyszczenia dachu. Dowiesz się, jakie kroki podjąć, aby zachować trwałość i estetykę …

Dlaczego warto skorzystać z profesjonalnych usług zakładania trawników?

Zakładanie trawnika może wydawać się zadaniem, które można wykonać samodzielnie, jednak korzystanie z profesjonalnych usług w tym zakresie ma wiele istotnych zalet. Profesjonaliści w dziedzinie zakładania trawników posiadają nie tylko wiedzę …

prawnik

Prowadzenie negocjacji z dłużnikami na własną rękę to czasochłonny proces, który może powodować utratę płynności finansowej w firmie. Badania wykazują, że tylko nieliczne przedsiębiorstwa otrzymują należności w wyznaczonych na fakturach terminach. Właściciele firm nie są jednak skazani na samodzielnie proces odzyskiwania długu. Profesjonalni usługodawcy dbają o szybką realizację powierzonych im spraw na każdym etapie windykacji. Trójmiasto to miejsce, w którym można znaleźć kilka, rzetelnych ofert. Co warto wiedzieć o poszczególnych etapach windykacji? Jakie są prawa wierzyciela na każdym z etapów?

Pierwszy etap windykacji | Trójmiasto

Zastój w otrzymywaniu zobowiązań finansowych generuje dezorganizację w przedsiębiorstwie. Warto więc wiedzieć, jakie możliwości dają współprace z firmami windykacyjnymi. Windykacja bywa zwykle procesem rozciągniętym w czasie. Celem firm windykacyjnych jest przede wszystkim podjęcie próby polubownego rozwiązania problemu i znalezienie rozwiązania, które usatysfakcjonuje obie strony. Proces odzyskiwania długu rozpoczyna się więc od tzw. windykacji polubownej. Na tym etapie windykatorzy podejmują działania przypominające o konieczności uiszczenia opłaty, tj. wysłanie formalnego wezwania do zapłaty, czy podjęcie próby kontaktu z dłużnikiem. W trakcie trwania etapu polubownego dłużnik może zwrócić się do wierzyciela z prośbą o wydłużenie okresu spłaty, wstrzymanie odsetek, czy zmianę harmonogramu uiszczania opłat.

Drugi etap windykacji | Trójmiasto

Brak odpowiedzi na polubowne wezwania do zapłaty i ciągłe próby unikania kontaktu z wierzycielem działają na niekorzyść dłużnika. Kolejnym etapem windykacji jest postępowanie sądowe, które wszczynane jest w celu wyegzekwowania należności od osoby posiadającej dług zgodnie z zasadami wymiaru sprawiedliwości. O tym, że sprawa została przekazana do sądu, dłużnik dowiaduje się najczęściej poprzez korespondencję nadaną przez odpowiedni organ sądowy. Na tym etapie sąd podczas posiedzenia niejawnego (bez udziału stron) formułuje nakaz zapłaty. Dłużnik ma wówczas dwa tygodnie na złożenie zarzutów lub wykazanie sprzeciwu.

Trzeci etap – windykacja w Trójmieście

Trzecim etapem windykacji jest postępowanie egzekucyjne. Egzekucja jest procesem, w którym bierze udział komornik. Jako funkcjonariusz publiczny może otrzymać wniosek o wszczęcie egzekucji komorniczej. Złożeniem wniosku o rozpoczęcie tego etapu postępowania zajmuje się wierzyciel. To rozwiązanie nie jest korzystne dla dłużnika, ponieważ generuje dodatkowe koszta związane nie tylko procesem sądowym, ale także z wszelkimi, późniejszymi działaniami podejmowanymi przez komornika. Z punktu widzenia obu stron – zarówno wierzyciela, jak i dłużnika – rozwiązanie sprawy na etapie polubownym i w porozumieniu z rzetelną firmą windykacją daje największe możliwości na znalezienie względnie zadowalającego konsensusu. Nie warto więc bagatelizować kwestii zobowiązań finansowych. Decyzja o podjęciu współpracy z firmą windykacją może znacząco przyspieszyć proces odzyskiwania należności.