Czy warto skorzystać z usług biura tłumaczeń?

W dobie globalizacji i rosnącej mobilności tłumaczenia językowe stały się koniecznością. Przekazywanie informacji w różnych językach jest niezbędne zarówno dla osób prywatnych, jak i firm działających na międzynarodowym rynku. Chociaż wiele …

Transport drogowy – co to?

Transport drogowy to jeden z kluczowych elementów współczesnej logistyki. W dobie globalizacji i rosnącego znaczenia handlu międzynarodowego, znaczenie tego sektora stale wzrasta. Ale co to jest transport drogowy? Aby dokładnie zrozumieć …

Elektroniczny obieg dokumentów – co to jest?

Elektroniczny obieg dokumentów to pojęcie, które zyskuje na znaczeniu w dzisiejszym cyfrowym świecie. Coraz więcej firm i instytucji przechodzi na cyfryzację swoich procesów, w tym przepływu dokumentacji. Ale co to jest …

człowiek

Zdrowie psychiczne dzieci, młodzieży i osób dorosłych jest bardzo ważne. Na samopoczucie oraz psychikę wpływa wiele czynników, do których należą predyspozycje genetyczne czy środowisko, w którym dana osoba dorasta. Problem zdrowia psychicznego bardzo często jest zaniedbywany w społeczeństwie. Nieustanne bagatelizowanie niektórych powtarzających się zachowań u dzieci i młodzieży może mieć wiele negatywnych konsekwencji. Jednym ze schorzeń, które jest głównie problemem wieku dziecięcego, są zaburzenia zachowania. To dolegliwość, która prowadzi do rozwijania się i utrwalania charakterystycznych zachowań u dzieci, które nie są akceptowalne w społeczeństwie. Wczesna konsultacja psychiatryczna daje szansę pacjentom na wdrożenie dopasowanego do potrzeb leczenia, a tym samym możliwość prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Co to są zaburzenia zachowania? Jak trafnie zdiagnozować oraz leczyć ten rodzaj zaburzenia?

Zaburzenia zachowania – co to jest?

Czym są zaburzenia zachowania? To dolegliwość, która pojawia się u dzieci w różnym wieku. Zaburzenie charakteryzuje się występowaniem u konkretnej osoby powtarzających się, trwałych i całkowicie nieadaptacyjnych wzorców zachowań, które dotyczy różnych sfer, między innymi:

  • nierespektowania praw innego człowieka,
  • nieprawidłowym i niezrozumiałym reagowaniem na sytuację,
  • nierespektowaniem norm, które są społecznie przyjęte dla osób w określonym wieku,
  • zbytnią impulsywnością czy też nadpobudliwością. 

 

Osoby, które zmagają się ze schorzeniem, bardzo często popadają w konflikt z prawem lub też borykają się z trudnościami w codziennym, normalnym funkcjonowaniu społecznym. Osoby zaburzone przez inne odbierane są jako aspołeczne, agresywne oraz buntownicze. Kto diagnozuje zaburzenia zachowania? Diagnoza schorzenia jest złożonym procesem, który wymaga konsultacji psychiatrycznej. Specjalista z dziedziny psychiatrii pomaga rozpoznać dolegliwość i wdrożyć odpowiednie leczenie.

Przyczyny zaburzeń zachowania – co warto wiedzieć?

Zaburzenia zachowania są schorzeniem, które rozwija się głównie u dzieci. To dolegliwość, która prowadzi do znacznego obniżenia jakości życia pacjenta, a także utrudnienia w nawiązywaniu codziennych relacji i funkcjonowaniu według zasad społecznych.

Przyczyną zaburzeń zachowania jest kolaboracja kilku czynników lub bardzo silne działanie jednego z nich. Do rozwoju schorzenia prowadzi:

  • czynniki społeczne – osoba chora najczęściej dorasta w zdezorganizowanym społeczeństwie, które niekorzystnie wpływa na jego zdrowie psychiczne Dom, w którym dorasta dziecko, najczęściej przepełniony jest bardzo surową dyscypliną lub napięciem emocjonalnym i agresją ze strony opiekunów,
  • czynniki genetyczne – bardzo dużą rolę w rozwoju zaburzeń zachowania mają predyspozycje genetyczne. Występowanie zaburzeń psychicznych u rodziców bardzo często skutkuje rozwojem schorzeń natury psychicznej u dzieci,
  • czynniki neurofizjologiczne – w niektórych przypadkach zaburzenia zachowania mogą rozwijać się na skutek różnych medycznych dysfunkcji, które występują na płatach czołowych mózgu lub jego ciałku migdałowatym. W takim wypadku pacjent również odczuwa zaburzenia równowagi, które dodatkowo potęgują problem.

 Jak leczyć zaburzenia zachowania? – sposoby leczenia pacjentów 

Leczenie zaburzeń zachowania jest powolnym procesem. Metoda wychodzenia z zaburzenia jest ściśle dobierana do potrzeb pacjenta, dzięki czemu ma on szansę na w miarę szybkie przeprowadzenie procesu rekonwalescencji.

 

Leczenie zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży najczęściej opiera się o zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej oraz systemowej. W niektórych przypadkach zgodnie z zaleceniami lekarza psychiatry istnieje możliwość wdrożenia leczenia farmakologicznego, które jest przede wszystkim potrzebne przy redukowaniu objawów depresji czy zaburzeń lękowych. Kompleksowe działanie psychiatry, często w połączeniu z pracą psychoterapeuty daje szansę na powrót do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.